Thầy Phạm Minh Tuấn

 

HỌC LỰC

  1. 2011: Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Nhà hàng Khách sạn Đại Học Tây Úc.
  2. 2014: Tốt nghiệp trung cấp Múa hệ 4 năm trường Trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. 2019 đến nay: Tham gia giảng dạy tại Trường Trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC:

  1. Năm 2015: Top 20 Thử thách cùng Bước nhảy Việt Nam (So You Think You Can Dance) mùa 4.
  2. Năm 2016: Huy chương Bạc tác phẩm “Cân Bằng” tham gia Liên hoan Tài năng Biên đạo Trẻ Toàn quốc.
  3. Năm 2016: Huy chương Bạc tác phẩm “Bám Biển” (Biên đạo: Tạ Thuỳ Chi) tham gia Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc.
  4. 2017: Đạt Giải A tác phẩm “Tình quê”, Giải C tác phẩm “Buông” và Giải A Diễn viên Biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.
  5. 2018: Giải Khuyến khích tác phẩm “Mạch Sống” tham gia Liên hoan Tài năng Biên đạo Trẻ Toàn quốc.
  6. 2019: Giải Khuyến Khích Tài năng Biểu diễn Múa Toàn quốc.
  7. 2020: Giải B tác phẩm ”Lệ Chi Viên”, Giải C tác phẩm “Đời ganh”, Giải B Diễn viên tại Liên hoan Nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.